Välkommen till VGDL

Västra Götalands Dövas Länsförbund

Aktuellt i VGDL

Dövas tidning

Skriva om flitiga föreningsbildare låg bakom grundandet av SDR, flera av personer är från Göteborg.
https://dovastidning.se/nyhet/flitiga-foreningsbildare-lag-bakom-grundandet-av-sdr/

Kommande händelse under 2022:

21 mars: Teckenspråkstolkad föreställning, Alfons Åbergs Kulturhus, mer info: Kultur
10 april: Styrelsemöte
25 april: Teckenspråkstolkad föreställning, Alfons Åbergs Kulturhus, mer info: Kultur
14 maj: Teckenspråkstolkad föreställning, Alfons Åbergs Kulturhus, mer info: Kultur
18 juni: ÅrsstämmaAktuellt i dövsamhället

Vår riksorganisation, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) fyller 100 år i år. Det kommer ske många spännande händelse under året! Klick på länk för att se alla händelse under jubileumsåret
https://sdr.org/100ar/handelser-under-jubileumsaret/

Dövas dag, Uppsala 23-25 september 2022
www.dd2022.se

VGDL:s kalender

2022:

Styrelsemöte 10 april

Årsstämma 18 juni

Följ oss på YouTube

Information om VGDL och allt är på teckenspråk!

Just nu är det lite tom men vi kommer att lägga upp video framöver, passa på att premumera så ni inte missa information