Historia

VGDL:s historia

Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL) bildades den 25 oktober 1997 genom en sammanslagning av flera länsförbund och storstadsföreningar, nämligen Bohusläns Dövas Länsförbund, Göteborgs Dövas Förening, Skaraborgs Läns Dövasförbund och Älvsborgs Dövas Länsförbund. Beslutet togs av representanter från de olika organisationerna, och en interimstyrelse bildades samtidigt.

Bakgrunden till bildandet av VGDL var att Riksdagen hade beslutat att Bohuslän, Göteborg, Skaraborgs län och Älvsborgs län skulle slås ihop till ett län från och med den 1 januari 1998. Landstingen från dessa områden skulle också slås ihop till en storlandsting från och med den 1 januari 1999.

Den 14 november 1998 hölls årsstämma för VGDL, och vid denna tillfälle blev föreningen formellt bildad.

Dövas historia i Västra Götaland

1858-1898 fanns det dövskola i Nya Varvet i Göteborg, mer information och komma åt källa: Klick här 

1862-1886 fanns det Tysta skola i Göteborg, mer information och komma åt källa: Klick här: 

1879-1892 fanns det dövskola i Skara, mer information och komma åt källa: Klick här 

1877 bildas det dövskola i Vänersborg, Vänerskola som finns fortfarande kvar än idag. Mer information: Klick här 

1888-1893 fanns det dövskola i Mariestad, mer information och komma åt källa: Klick här 

1902-? Förskolan i Göteborg för döva, mer information och komma åt källa: Klick här 

1922 bildas Sveriges Dövas Riksförbund, flera av grundandet är från Göteborg, mer information och komma åt källa: Klick här 

1926-1980 fanns det Falköpings Dövas Förening, mer information och komma åt källa: Klick här 

????-2009 fanns det Uddevalla Dövas Förening

1951-2012 fanns det Skövde Dövas Förening

1975-2023 fanns det Lidköpings Dövas Förening

År 2001, Skövdes Dövas Förenings 50-års berättelse, mer information och källa: Klick här 

År 2012, Göteborgs Dövas Föreningens 100-årsjubileum berättelse, mer information och källa: Klick här

Okänd årtal:

Borås Dövas Ungdomsektion: Klick här 

Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb (Vilande, hette Göteborgs Dövas Ungdomssektion tidigare): Klick här 

Skaraborgs Dövas Ungdomklubb: Klick här 

Skövdes Dövas Club: Klick här 

Trollhättans Dövas Föreningens Ungdomsektion: Klick här 

Övriga:

Kort sammanfattning om döva arbetere på Götaverken: Klick här 

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon om Alma Abrahamsson Klick här 

Digitalmuseum, Vänerskola: Klick här 

Foto: Skara. "Anstalten för dövblinda"(okänd årtal)  Klick här