Andra organisationer

Våra lokala föreningar:

Övriga organisation

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) www.sdr.org 

Dövas tidning, äger av SDR, https://dovastidning.se

Förbundet Sveriges Dövblinda Väst (FSDB Väst) http://www.fsdb.org/fsdbvast.html

 Distriktsorganisation för familjer med döva och hörelseskadade barn samt barn med språkstörning i Västra Sverige (DHB Västra) dhb.se/vastra/