Historia

VGDL:s historia

Västra Dövas Länsutskott (VDLU) fanns fram till 25 oktober 1997.

25 oktober 1997 tog representanter från länsförbund och storstadsförening som består av Bohusläns Dövas Länsförbund, Göteborgs Dövas Förening, Skaraborgs Läns Dövasförbund och Älvsborgs Dövas Länsförbund beslut att bildande av Västra Götalands Dövas Länsförbund, även bildas interimstyrelse. Nya länsförbund bildande på grund av att Riksdagen har beslutat att Bohuslän, Göteborg, Skaraborgs län och Älvsborgs länn slås ihop till ett län från 1 januari 1998, Landsting från nämnda län skall också slås ihop till en storlandsting från och med 1 januari 1999.

På årsstämma 14 november 1998 blir VGDL formellt en föreningen.

Dövas historia i Västra Götaland

1858-1898 fanns det dövskola i Nya Varvet i Göteborg, mer information och komma åt källa: Klick här

1862-1886 fanns det Tysta skola i Göteborg, mer information och komma åt källa: Klick här:

1879-1892 fanns det dövskola i Skara, mer information och komma åt källa: Klick här

1877 bildas det dövskola i Vänersborg, Vänerskola som finns fortfarande kvar än idag. Mer information: Klick här

1888-1893 fanns det dövskola i Mariestad, mer information och komma åt källa: Klick här

1902-? Förskolan i Göteborg för döva, mer information och komma åt källa: Klick här

1922 bildas Sveriges Dövas Riksförbund, flera av grundandet är från Göteborg, mer information och komma åt källa: Klick här

1926-1980 fanns det Falköpings Dövas Förening, mer information och komma åt källa: Klick här

????-2009 fanns det Uddevalla Dövas Förening

1951-2012 fanns det Skövde Dövas Förening

År 2001, Skövdes Dövas Förenings 50-års berättelse, mer information och källa: Klick här

År 2012, Göteborgs Dövas Föreningens 100-årsjubileum berättelse, mer information och källa: Klick här

Okänd årtal:

Borås Dövas Ungdomsektion: Klick här

Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb (Vilande, hette Göteborgs Dövas Ungdomssektion tidigare): Klick här

Skaraborgs Dövas Ungdomklubb: Klick här

Skövdes Dövas Club: Klick här

Trollhättans Dövas Föreningens Ungdomsektion: Klick här

Övriga:

Kort sammanfattning om döva arbetere på Götaverken: Klick här

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon om Alma Abrahamsson Klick här

Digitalmuseum, Vänerskola: Klick här

Foto: Skara. "Anstalten för dövblinda"(okänd årtal) Klick här